Senin, 07 November 2011

Daftar Jamaah Haji Yang Meninggal 2011

Berikut nama-nama jamaah haji yang meninggal dunia di Tanah suci:
Update tanggal 26 Oktober 2011


1. KASIYAH BINTI AHMAD DISAN
2. MARHADI BIN DRUNO
3. ANDI SUTRIANY AMRA BINTI ANDI MAPPIARA
4. DEDEH MISYANAH BINTI H A SUTIA
5. MUHTAR BIN ENCON
6. TAMIDJAH BINTI MANIDJAN
7. ARIFIN BIN UMAR USMAN
8. SLAMET SUDIR BIN SUDIR
9. FATIMAH BINTI H.JAMAL
10. KASIMUN BIN MURTIJAN
11. PARLUHUTAN SIAGIAN BIN JANAGARI SIAGIA
12. SOEGIJONO BIN SOEKIRMAN
13. HADIAH BINTI DELI
14. SLAMET SUPARDI BIN SAREH COKRO LEKSONO
15. SITI MARIYAM BINTI H THOHIR
16. SLAMET RIYADI BIN MAD DAYIB
17. GUSLI BIN MAANI
18. FADLI HASANI BIN ZAINAL ABIDIN
19. YUSLAINI BINTI H. ABDURRAHMAN
20. MARSAID BIN SASTRODIMEJO
21. MASHUDI BIN BAKRI
22. SAINI BINTI TARJA
23. ROMLAH BINTI MOHAMMAD SIRAT
24. ASMANI BIN H.MUH.ZAHIR
25. ISROKHIM BIN SUKIS
26. SUKRISNO MUHAMAD WAHID BIN MUHAMAD
27. RUSLAN BIN MURJA
28. ODIK SODIKIN BIN DJUHRIA
29. MOH. ARIFIN BIN ARMAWI
30. M.KHOLIL BIN SAN MUNARI
31. HARMAINI HARAHAP BIN KHALIFAH ZAINUDDI
32. DRS.KUDUS BAKRI BIN H.BAKRI
33. HAIDIR BIN H ABD RAHMAN RITONGA
34. MUHAMMAD BAHARUDDIN,H BIN SURIANSYAH
35. YAHYA HI. ABDURAHMAN BIN ABUBAKAR
36. MOHIDIN ABDUL KADIR BIN KUNYI AHMAD
37. S. SOEPARDI BIN NGALI KASBU
38. MUCHLIS BIN MUHAMMAD YASIN
39. HADJIRE BASO BINTI BASO
40. KISMANTO KISWO SUBROTO BIN WONGSO SEMI
41. T. MUSRIZAT HANUM TS BINTI T.MUHAMMAD T
42. HARJO BIN SARDI
43. AWALUDDIN RITONGA BIN BANGGUR RITONGA
44. USMAN BIN MUHAMMAD JADI
45. SUDIRMAN BIN ABDUL CHOLIQ
46. M. BISRI BIN MASIR
47. MASNIK BINTI ABDUL MAJID
48. SABKI HAMID BIN H.ABDUL HAMID
49. P RIPAI BIN H SAMSUDIN
50. SUYANTO BIN NGASERI
51. HUSAIN BIN MUSLAR
52. M SALEH YUSUF BIN M YUSUF USMAN H
53. RIDWAN BIN SAIDAN
54. SULASMI BINTI KUSNAN
55. SAHARI BIN SALAM
56. SUDARSO BIN USMAN
57. SLAMET ADNAN BIN PAAT
58. BADRU BIN HUDAEMI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar